Koło ZMW w Helenowie - Strona internetowa miejscowości Helenów

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

Koło ZMW w Helenowie

Historia wsi

     W Helenowie w latach 1985 - 1987 działało bardzo prężnie Koło Młodzieży Wiejskiej założone 23 marca 1985 roku, deklarację członkowską podpisało początkowo 15 mieszkańców wsi. W lipcu 1985 r. grono członków Koła zasiliło 8 nowych członków. Działania Koła koncentrowały się na lokalnej społeczności i organizowaniu różnorakich imprez i uroczystości. Organizowano m.in.

  • ogniska

  • dyskoteki i wieczorki taneczne

  • obchody Dnia Matki i Dnia Dziecka

  • pokazy filmów video, co było każdorazowo dużym wydarzeniem we wsi

  • zbierano pieniądze na budowę różnych obiektów użyteczności publicznej np. Ośrodka Zdrowia

  • koło pomagało również w przygotowywaniu wieńców dożynkowych i brało udział w obchodach Święta Plonów na szczeblu gminnym i wojewódzkim

  • prace społeczne na rzecz wsi m.in. porządkowanie placu wokół świetlicy wiejskiej

          Do uroczystości nietypowych, zorganizowanych dzięki staraniom m.in. członków Koła ZMW w Helenowie należały Gminne Dożynki, które odbyły się w naszej wiosce we wrześniu 1985 oraz kiermasz książki w 1986 roku. W 1987 r. Koło gościło grupę niemieckiej młodzieży z NRD (Niemieckiej Republiki Demokratycznej).
     Działalność Koła zakończyła się bez formalnego rozwiązania pod koniec 1987 roku, z wielką szkodą dla naszej miejscowości. Po działalności Koła w Helenowie pozostała bardzo ładna kronika, która dokumentuje nie tylko działalność grupy młodzieży wiejskiej zrzeszonej w Kole ZMW ale i dzieje całej wsi.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego